عکس فریدون فرخزاد با دو دختر سکسی در آلمان
فریدون فرخزاد همجنس باز نبود. این عکس (مدرک) از البوم شخصی فریدون هست  که با دو تا جنده داشته حال میکرده. البته فریدون بیشتر با خواهرش فروغ  سکس میکرده ولی چون فروغ فرخزاد پیشش نبوده با این دوتا جیگر حال میکرده.  به هر حال فریدون کونی نبود و کیر هیچ مردی تو کونش نرف یا کیر هیچ مردی رو  نخورد.
اگر دوست داشتین منبع این عکس رو تو سایتتون بنویسید  اگه هم دوست  نداشتین خیالی نیس. ای ریدم به گور خمینی و شاه و فرخزاد و اخوند که  ایران رو فروختن

عکس فریدون فرخزاد با دو دختر سکسی در آلمان

فریدون فرخزاد همجنس باز نبود. این عکس (مدرک) از البوم شخصی فریدون هست که با دو تا جنده داشته حال میکرده. البته فریدون بیشتر با خواهرش فروغ سکس میکرده ولی چون فروغ فرخزاد پیشش نبوده با این دوتا جیگر حال میکرده. به هر حال فریدون کونی نبود و کیر هیچ مردی تو کونش نرف یا کیر هیچ مردی رو نخورد.

اگر دوست داشتین منبع این عکس رو تو سایتتون بنویسید  اگه هم دوست نداشتین خیالی نیس. ای ریدم به گور خمینی و شاه و فرخزاد و اخوند که ایران رو فروختن